AFİŞ / POSTER TASARIMI

AFİŞ / POSTER TASARIMI 
Kitlesel iletişim ve reklam konusunda afişlerin önemi tartışılmazdır. Afiş tasarımları sergilendikleri alana göre iç (indoor) veya dış (outdoor) olarak iki ayrı alanda incelenebilir. İç mekan için tasarlanacak afiş çalışması daha uzun süreli seyir imkanı olacağından içerik olarak daha geniş, mesaj daha uzun olabilir. Dış mekan içinse çoğunlukla insanların hareket halinde iken görebileceği göz önünde bulunduralarak görselliğe ağırlık verilen mesaj veya sloganınsa daha kısa ve öz kullanıldığı bir çalışma olmalıdır. İLKEM AJANS olarak iç ve dış mekan afişlerinin yanısıra bu kategoride incelenebilecek , araç giydirme, bina giydirme, gazete ve dergi reklam tasarımı, billboard reklam tasarımı vb. gibi konularda özgün çalışmalar sunmaktadır. Konser, etkinlik, duyuru, reklam mizansenleri hazırlanarak afişlerin daha etkili olması sağlanmaktadır.