İlkem Ajans

Bize Göre

 

REKLAM NEDİR ?
Firmaların ürettikleri malı pazarlamak amacıyla dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon,
internet gibi araçları kullanarak yaptıklari kısa tanıtımlardır.
Reklâmdan amaç bir ürünün çok satılmasını sağlamak olduğu için
reklamlar; doğru olmalı, müşteriyi yanıltmamalı, dikkat çekici olmalı, kısa fakat ilginç olmalıdır. Reklamcılık,
günümüzde pek çok bilim dallarından yararlanan ve geliri çok olan bir iş kolu halini almıştır.

GRAFİK TASARIM NEDİR?
Design sözcügü Latince kökenli 'designare'den türemiştir; anlamı 'bir şeye işaret etmektir'.
Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda 'de-sign' birden fazla şeyin olduğu ortamda,
yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise 'aklin gözü' betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği
hissedilir. Tasarlamak sözcügü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak,
biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanır.

KURUMSAL KİMLİĞİN ÖNEMİ
Amblem logo tüm tanıtımların, reklamların olmazsa olmazıdır.
Bir çok kez kurum kimliği ile başlanılan tasarım yolculuğu logotype oluşturularak devam eder sonra bu simge
her yerde kullanılır ve akıllarda yer etmesi sağlanır. Daha sonra bu logo kullanılarak kartvizit, antetli kağıt, zarf gibi
kurum kimliğinin diğer parçaları tamamlanır. Afişler, el ilanları, dergi reklamları TV reklamları derken ürünün tanıtımı sağlanır.

MARKA TESCİLİN ÖNEMİ **
Türkiye' de Markaların koruma altına alınmasının güncel hale gelmesi 1995 yılından sonra başlamıştır.
1995 yılında 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girmiş ve
bu tarihten sonra da işletmeler kullanmakta oldukları ve kendilerini diğerlerinden ayırt etmeye yarayan isim, şekil v.b.
ibarelerle kullandıkları markalarını tescil ettirerek koruma altına aldırmaya başlamışlardır.

* Markayı önce tanıtmak ve daha sonra tescil ettirmek düşüncesi Hak sahiplerini, haklarının kaybı ile yüz yüze getirebilmektedir.
** Türk Patent Enstitüsü' nce Tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir